S hudbou
VÝCVIKEM PROŠLO JIŽ 3746 HASIČŮ

 

30. listopadu 2017, seminář FOK 2017

    Ve dnech 23. a 24. listopadu proběhl v prostorech ZÚ Hlučín ve Zbirohu šestý ročník semináře Flashover kontejnery, který pořádala Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR. Seminář je tradičním setkáním hlavních lektorů zařízení simulujících reálné podmínky požáru.

    Cílem je výměna zkušeností mezi lektory a další rozvoj problematiky v České republice. Letošního semináře se zúčastnili i lektoři ze zahraničí. Ze Slovenska přijeli zástupci Záchranné brigády HAZZ Malacky a Lešť, Slovenské asociace hasičských důstojníků, z Polska lektoři z Państwowej Straży Pożarnej v Opole.

    V první části jsme se věnovali výměně zkušeností provozovatelů jednotlivých zařízení a lektoři diskutovali o organizačních i technických záležitostech provozu. Byl prezentován průběh výcviků v roce 2017 a technické úpravy stávajících kontejnerů. Představen byl také nový flashover kontejner HZS Libereckého kraje postavené v Raspenavě. Zástupci firmy Dräger nás rovněž seznámili s letošním použitím trenažéru FireDragon v České republice.

    V dalších částech semináře byli lektoři obeznámeni s aktuální situací trenažéru ve Zbirohu a novými výsledky VŠB – TU Ostrava v oblasti zkoušek zařízení CAFS (compressed air foam system) při hašení požárů v uzavřených prostorech. Zástupci HZS Středočeského kraje prezentovali možnosti použití D proudů a hasících hřebů při hašení požárů budov. Lektoři se zabývali i problematikou údržby dýchacích přístrojů a osobních ochranných pomůcek používaných při výcvicích ve flashover kontejnerech. Setkání poskytlo všem cennou příležitost k výměně zkušeností.

    Exkluzivně vám na našem webu přinášíme prezentace jednotlivých zástupců, kteří se semináře zúčastnili.

 

10. listopad 2017, informace k výcvikům

    Vzhledem k množícím se dotazům přinášíme informace k probíhajícím výcvikům. Díky výpadku výcvikového zařízení Zbiroh poskytujeme přednostně výcviky pro HZS krajů. Tyto výcviky jsou nutné pro pokračování nástavbových výcviků v zařízení ŠVZ Brno. Proto je počet volných výcviků pro jednotky SDH značně omezený.

    Stále se častěji potýkáme s tím, že žádosti, které mají delší čekací dobu již nejsou aktuální, takže provedeme oslovení všech přijatých žádostí a následně provedeme vyhodnocení, o němž vás budeme informovat.

   

9. listopad 2017, seminář FOK 2017

    V termínu 23. - 24. 11. 2017 proběhne každoroční seminář FOK, který je organizovaný Českou asociací hasičských důstojníků ve spolupráci s generálním ředitelstvím HZS ČR. Pro tento rok poskytl prostory pro uspořádání semináře Záchranný útvar HZS ČR. Seminář proběhne ve Zbirohu. Jedná se o setkání zástupců jednotlivých krajů, kde dochází k výměně informací a zkušeností. Jde o skvělou příležitost  sjednotit postupy a výcvikový program napříč celou ČR. V poslední době se nám daří rozšířit naše řady o kolegy ze Slovenska a Polska, kteří se s námi podělí o své poznatky. Určitě vás budeme o všem informovat a přineseme aktuální novinky z celé ČR.

   

9. listopad 2017, výcviky pokračují

    Aktualizovali jsme pro vás kartu s výcviky. Druhé pololetí 2017 se nese v duchu výcviků pro HZS Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Výcviky jsou zaměřeny na opakování používání dýchací techniky, základní seznámení s požáry v uzavřených prostorech a taktiku pohybu v zakouřeném prostředí. Celkově již proběhlo 7 výcviků a ještě jsou naplánovány dalších 4. Za provozu probíhají nutné opravy spalovací pece a celého výcvikového prostoru. Podařilo se nám také rozšířit výcvikovou plochu a další 6-ti metrový kontejner.