Co je to FLASHOVER KONTEJNER ?

   Flashover kontejner (trenažér) je soubor prvků sestavených do systému, který dovoluje simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru.

 

    Jde o systém sestavený z běžných ISO kontejnerů (12m, 6m), ve kterých mohou jednotky PO nacvičit taktiku a vedení zásahu při požárech v podmínkách celkového vzplanutí.

 

V obecném smyslu se jedná o zkušebně výcvikový systém, který je určen:

» k výcviku a ověřování schopnosti hasiče efektivně a bezpečně pracovat

    v předem definovaných podmínkách,

 

» k praktickému ověření závěrů teoretického zkoumání dynamických požárních

     jevů

 

» k ověřování technický nebo taktických parametrů věcných prostředků

      požární ochrany a taktických postupů.

 

    Jedná se tedy o speciální zařízení, které umožňuje navodit jevy, čekající na hasiče při hašení požárů v uzavřených prostorech.

    Podrobnější informace o FOK naleznete v koncepci GŘ HZS ČR pod číslem jednacím PO-72/IZS-2006. Především informace týkající se technického provedení trenažéru a personálního zajištění výcviku

 

"Koncepce výstavby a používání trenažérů na pevná paliva simulující reálné podmínkypožáru při odborné přípravě hasičů"