Bez hudby
VÝCVIKEM PROŠLO JIŽ 3157 HASIČŮ

 

17. února 2016, seminář FOK 2015

    Dnes vám přinášíme slibované informace o semináři Flashover kontejnery 2015. Jednalo se o čtvrtý ročník. Cílem semináře je především výměna zkušeností mezi lektory a další rozvoj problematiky v České republice. Jedná se tedy o setkáním hlavních lektorů zařízení simulujících reálné podmínky požáru.

    Na seminář se podařilo opět zajistit účast lektorů ze zahraničí. Ze Slovenska přijel zástupce Prezídia HAZZ, Záchranné brigády HAZZ Malacky a Slovenské asociace hasičských důstojníků, z Polska lektoři z Państwowej Straży Pożarnej v Opole.

    Více již ale naleznete na serveru pozary.cz a to na tomto odkazu. Exkluzivně vám na našem webu přinášíme prezentace jednotlivých zástupců, kteří se semináře zúčastnili.

   

8. února 2016, I. pololetí

    Opět se nám rozběhl nový výcvikový rok. Tentokráte jsme si na první pololetí připravili 15 výcviků.

    Pro všechny zájemce je třeba dodat, že tento půlrok budeme  cvičit především profesionální hasiče.

    Rozběhl se nám totiž další krok ve výcvicích profesionálních hasičů a tím je modul 2 ve výcvikovém zařízení ŠVZ Brno. Prvním krokem tohoto "nádstavbového" výcviku je totiž výcvik v modulu 1, čímž je právě výcvik v kontejneru Hamry. Všichni hasiči HZS Olomouckého kraje si projdou opakovací pětiletou periodou a tudíž máme před sebou značné množství práce. Proto jsme nuceni omezit počty výcviků pro ostatní jednotky. Připomínáme, že stále platí priorita HZS ČR -  jednotky SDH a HZS podniku- ostatní.

    Rozpis jednotlivých termínů je možné sledovat na kartě "VÝCVIKY PRO HASIČE", kterou jsme pro vás aktualizovali.

    Během února bychom rádi odpověděli všem současným zájemcům o výcvik ve FOK Hamry a sdělili jim současný stav jejich žádosti.

 

11. listopadu 2015, práce s proudnicí

    Členové České asociace hasičských důstojníků se od roku 2005 věnují problematice speciálního výcviku hasičů v zařízeních simulující reálné podmínky požáru - flashover kontejnery. Nedílnou součástí tohoto výcviku je správná praxe v používání proudnice. Na základě studia zahraničních zdrojů a po praktickém ověření při stovkách výcviků, vznikla metodika, kterou předkládáme všem hasičům k využití při odborné přípravě. Metodika by měla dát základní návod, jak správně používat proudnici při hašení požárů v uzavřených prostorech.

    Metodiku máte k dispozici na kartě "TEORIE", přímý odkaz zde.