VÝCVIKEM PROŠLO JIŽ 4084 HASIČŮ

 

13. únor 2019, počty výcviků

    Během let 2007 až 2018 proběhlo v našem zařízení více než 300 výcvikových dnů. Celkem bylo proškoleno přes 4000 hasičů. V historii našeho zařízení, které rádi označujeme FOK (FlashOver Kontejner), se již vystřídalo více jak 30 lektorů. Lektoři Olomouckého kraje jsou tvořeni nadšenci pro tento typ výcviků a za to jim patří velký DÍK. Skladba cvičených jednotek je více jak 50-ti procenty tvořena profesionálními hasiči a více jak 30-ti procenty tvořena dobrovolnými hasiči. Zbytek pak tvoří studenti hasičských škol, nováčkovské kurzy, které v minulosti probíhaly v našem zařízení a ostatní.

    Jedná se o nepředstavitelný kus práce s nesmírně pozitivním dopadem na hasičské vědění v České republice. Kontejner v Hamrech, při HZS Olomouckého kraje byl první svého druhu v České republice a položil základy pro vznik dalších zařízení. Za toto patří ještě jednou dík a obrovský respekt všem, kteří na tomto mají zásluhu.

 

25. ledna 2019, výcviky v roce 2019

    V první polovině roku 2019 plánujeme 16 výcviků. Z tohoto počtu je 5 výcviků rezervováno pro HZS Olomouckého kraje, 3 výcviky pro HZS Zlínského kraje a 3 výcviky pro HZS Moravskoslezského kraje. Zbylých 5 výcviků pak uvolníme pro dobrovolné jednotky. V současné době sumarizujeme požadavky a oslovíme jednotky, které jsou v pořadí. Zároveň se pokusíme oslovit všechny žádající jednotky  předáme jim souhrnné informace. 

    Nyní jsme pro vás aktualizovali kartu "VÝCVIKY PRO HASIČE".

 

9. ledna 2019, výcviky v roce 2019

    Přinášíme aktuální informace pro výcvikový rok 2019.

     Během ledna se pokusíme sumarizovat jednotlivé požadavky jednotek SDH. Následně provedeme obsazení volných termínů a kontaktujeme příslušné jednotky.

     Zatím stále platí režim, kdy prioritou jsou pro nás výcviky HZS Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Teprve zbylé volné termíny můžeme nabídnout jednotkám SDH. Zároveň platí, že přednost mají jednotky SDH z Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Díky těmto pravidlům ovšem dochází k podstatnému snižování počtu výcviků pro dobrovolné jednotky a tudíž zdaleka nemůžeme splnit velké množství požadavků. Tato skutečnost sebou nese i situace, kdy žádosti z minulosti již nejsou aktuální a pominuli. Proto zřejmě vezmeme jako závazné žádosti z roku 2018 a všechny ostatní až po opětovném potvrzení. Pokusíme se oslovit všechny starší zájemce a potvrdit si, že tyto jednotky mají stále zájem. Začátek výcviků plánujeme na únor 2019.

     Děkujeme všem za pochopení a dokud se nenaplní požadavky HZS, bude, bohužel, tento stav přetrvávat.

 

9. ledna 2019, obecné informace o zařízení

     Na konci roku 2018 došlo k nutné opravě střechy spalovací pece. V současné době probíhá výroba nové střechy a během jara plánujeme její instalaci. Další výrazné změny v tomto roce neplánujeme. Určitě během roku budeme muset vzhledem ke stáří našeho zařízení provádět nutné provozní opravy, ale ty by kalendář výcviků ohrozit neměly.