V této sekci se budeme snažit soustřeďovat teoretické informace o všech věcech, které se týkají hašení požárů v uzavřených prostorech. Sekce je rozdělena na obecnou teorii a 3D vodní hašení.

Všechny náhledy jsou k dispozici ve formátu pdf.

 

Požáry v uzavřeném prostoru:

Prezentace:

    Původní prezentace - prezentace používaná od samého počátku fungování FOK. Vznikla na základě nabytých vědomostí v Německu a ve Švédsku.

                                        - AUTOR: plk. Ing. Petr Ošlejšek Ph.D.

 

    Nová prezentace - prezentace, kterou jsme obohatili o více fotek a videí. Drží stejný rámec informací jako ta původní, nicméně obsahuje spoustu nových věcí.

                                        - AUTOR: mjr. Ing. Ivo Jahn

                    

Diplomové práce:

    Zkouška výcvikového trenažéru na spalování tuhých paliv  - diplomová práce zabývající se možnostmi Flashover kontejneru v Prostějově. Cílem bylo ověřit funkčnost a bezpečnost FOK.

                                        - AUTOR: Ing. Kamil Havlíček

 

Bakalářské práce:

   Příprava metodiky pro simulaci jevu Backdraft v zařízení Flashover kontejner - bakalářská práce řešící navození jevu Backdraft v podmínkách Flashover kontejneru v Hamrech.

                                        - AUTOR: Bc. Lukáš Dostál

 

Ostatní dokumenty:

    Flashover a techniky hasenia - velmi kvalitní dokument v podání od světově uznávaného Paula Grimwooda.

                         - AUTOR: Paul Grimwood, FIFireE

                         - Dokument je ve slovenštině

 

3D vodní hašení:

Metodika práce s proudnicí:

!!! NOVÝ DOKUMENT !!!

   Nová metodika nazvaná "Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prosotru". Jedná se o návrh národní metodiky vytvořený příslušníky HZS Olomouckého kraje.

 

Prezentace:

    Původní prezentace - průvodní prezentace uvádí mimo jiné i ve svém závěru teorii týkající se 3D vodního hašení (listy 51-91).  Připravujeme pro Vás novou prezentaci.

                                        - AUTOR: plk. Ing. Petr Ošlejšek Ph.D.

 

Diplomové práce:

   Experimentální měření změny teplotního pole při nasazení 3D vodní mlhy v kontejneru pro speciální výcvik hasičů u HZS Olomouckého kraje  - diplomová práce zabývající se technikou 3D vodního hašení, včetně vlivu tohoto postupu na uzavřený prostor zasažený požárem.

                                        - AUTOR: Bc. Petr Ošlejšek

 

Bakalářské práce:

   Technika    hašení     požárů    v    uzavřených    prostorech  - bakalářská práce zabývající se problematikou techniky hašení požárů v uzavřených prosotrech.

                                        - AUTOR: Bc. Petr Ošlejšek