Link zřizovatele domény www.flashover.cz:

  

         WWW.CAHD.CZ - Stránky České asociace hasičských důstojníků

 

 

Zajímavé linky ze světa:

    Zde jsou k dispozici odkazy na stránky, které se zabývají výcvikem hasičů v podmínkách požárů v uzavřených prostorech.

 

     Tyto weby používají často označení CFBT (Compartment Fire Behavior Training), což ve volném překladu znamená "vzdělávání požárních jednotek v problematice chování požárů".

    Jde tedy o skupiny lidí, či organizace, které se snaží vzdělávat hasiče po celém světě ve znalostech dynamiky požárů, porozumění fyzikálních zákonitostí a připravit hasiče co možná nejvíce na boj s požáry.

WWW.FIRETACTICS.COM - Známý server zabývající se CFBT

www.cfbt-eu.com - CFBT v Anglii

www.cfbt-au.com - CFBT v Austrálii

www.flashover.fr - CFBT ve Francii

www.flashover-hr.com - CFBT v Chorvatsku

www.cfbt-lu.com - CFBT v Lucembursku - prozatím nefunkční odkaz

www.flashover-training.de - CFBT v Něměcku

www.cfbt-nl.com - CFBT v Nizozemí - prozatím nefunkční odkaz

www.raddningsverket.se - CFBT ve Švédsku

www.raddningsverket.se - Výcviková škola ve Skövde

www.cfbt-us.com - CFBT v USA

 

Linky z domova:

WWW.HZSCR.CZ - Stránky Hasičského záchranného sboru České Republiky

WWW.HZSOL.CZ - Stránky HZS ČR, Olomouckého kraje

ÚO Prostějov - Stránky HZS ČR, Olk., územního odboru Prostějov