V současné době máme k dispozici 24 instruktorů. Díky praxi získané ve Flashover kontejneru jsme instruktory, kteří provádějí výcvik, rozdělili do čtyř kategorií:

 

» CERTIFIKOVANÝ INSTRUKTOR [CI]

        › absolvování výcviku ve výcvikové škole ve Skövde

 

» HLAVNÍ INSTRUKTOR [HI]

        › absolvování 15-ti výcviků a přezkoušení před komisí složenou

            alespoň ze dvou certifikovaných instruktorů

 

» INSTRUKTOR [I]

        › absolvování 10-ti výcviků a přezkoušení před komisí složenou

            alespoň ze dvou hlavních instruktorů

 

» POMOCNÍK INSTRUKTORA [PI]

        › absolvování 5-ti výcviků a schválení hlavním instruktorem

 

    Výcviku se účastní minimálně 5 instruktorů. Na každém výcviku musí být přítomen buď certifikovaný nebo hlavní instruktor, který vede celý výcvik a provádí teoretické školení. Tento instruktor taktéž zodpovídá za celý výcvik.

   

Seznam instruktorů:

» CERTIFIKOVANÝ INSTRUKTOR

        › plk. Petr Ošlejšek, Ing., Ph.D.

        › mjr. Ivo Jahn, Ing.

 

» HLAVNÍ INSTRUKTOR

        › mjr. Marek Sobek, Ing.

        › kpt. Radek Zapletal, Bc.

        › npor. Tomáš Novák, Ing.

        › por. David Grulich, Ing.

        › por. Petr Ošlejšek ml., Ing.

        › ppor. Josef Grulich

        › ppor. Miroslav Charvát, Ing.

        › nprap. Jiří Glabazňa, Ing.

        › nprap. Radek Šňupárek, Ing.

        › nprap. Radek Brodecký

        › nprap. Martin Bukovský, Ing.

        › nprap. Rudolf Hauser - ukončení služebního poměru u HZS ČR

        › pprap. Tomáš Kopecký

        › nstržm. Jakub Doleček

        › nstržm. David Ochman

 

» INSTRUKTOR

        › nprap. Pavel Dostalík

        › nstržm. Tomáš Koutný

       

» POMOCNÍK INSTRUKTORA

        › npor. Vladimír Vysocký, Mgr.

        › Zdeněk Vymětal

 

 


» INSTRUKTOŘI ČEKATELÉ

        › Jiří Mareš

        › Tomáš Otruba

        › nprap. Roman Kika

        › Josef Skalka ml.