V současné době máme k dispozici 20 instruktorů. Díky praxi získané ve Flashover kontejneru jsme instruktory, kteří provádějí výcvik, pro naše účely rozdělili do tří kategorií:

 

» HLAVNÍ INSTRUKTOR [HI]

        › absolvování 15-ti výcviků a přezkoušení před komisí složenou

            alespoň ze dvou certifikovaných instruktorů

 

» INSTRUKTOR [I]

        › absolvování 10-ti výcviků a přezkoušení před komisí složenou

            alespoň ze dvou hlavních instruktorů

 

» POMOCNÍK INSTRUKTORA [PI]

        › absolvování 5-ti výcviků a schválení hlavním instruktorem

 

    Výcviku se účastní minimálně 5 instruktorů. Na každém výcviku musí být přítomen jeden hlavní instruktor, který vede celý výcvik a provádí teoretické školení. Tento instruktor taktéž zodpovídá za celý výcvik.

   

Seznam instruktorů:

 

» HLAVNÍ INSTRUKTOR

        › Glabazňa Jiří

        › Grulich Josef

        › Hrubý Michal

        › Jahn Ivo

        › Kika Roman

        › Kopecký Tomáš

        › Koutný Tomáš

        › Mareš Jiří

        › Měchura František

        › Novák Tomáš

        › Ochman David

        › Otruba Tomáš

        › Rabel Miroslav

        › Skalka Josef

        › Sobek Marek

        › Šňupárek Radek

        › Vymětal Zdeněk

 

» INSTRUKTOR

        › bez obsazení

       

» POMOCNÍK INSTRUKTORA

        › Hrdina Filip.

       

» INSTRUKTOŘI ČEKATELÉ

        › Strempek Jakub

        › Šťastný Petr

 


» INSTRUKTOŘI, KTEŘÍ UKONČILI SVOU ČINNOST

        › Brodecký Radek

        › Bukovský Martin

        › Doleček Jakub

        › Dostalík Pavel

        › Grulich David

        › Hauser Rudolf

        › Charvát Miroslav

        › Ošlejšek Petr, st.

        › Ošlejšek Petr, ml.

        › Štreit Jakub

        › Vojtovič Matěj

        › Vysocký Vladimír

        › Zapletal Radek